Lid worden

Download inschrijfformulier

Lid worden? 

Wil je lid worden van ZV De Meer? Ga dan eens tijdens één van de trainingsuren naar het zwembad en informeer bij de trainer. Vergeet niet je zwemspullen mee te nemen want je mag eerst 4 keer gratis meetrainen. Vind je het leuk dan heeft de trainer een aanmeldingsformulier zodat je lid kan worden. Ook kun je hier het aanmeldformulier downloaden en het daarna ingevuld mailen naar ledenadministratie@zvdemeer.nl.

Download aanmeldformulier supespetters

Contributie

Contributiebedragen per 1-1-2018 per periode (10 periodes per jaar)

 

Bedrag
Zwemopleiding
Zwemopleiding (B, C, zwemvaardigheid) € 32,50
Spetterzwemmen € 75,00
Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmen jeugd € 32,50
Wedstrijdzwemmen senioren € 42,00
Masterzwemmen € 32,50
Recreatief (zondag) € 20,00
Waterpolo
Waterpolo Jeugd € 32,50
Waterpolo senioren  € 46,00
Recreatief (donderdag) € 20,00
 

Startvergunning KNZB
De leden die actief meedoen in de competitie hebben een startvergunning van de KNZB. In januari worden bij deze leden de kosten geïncasseerd. Bij nieuwe leden of leden die voor het eerst competitie gaan spelen worden de kosten van de startvergunning van het lopende kalenderjaar bij aanvraag geïnd.

Startvergunning (eenmalig per jaar)

Jonger dan 12 jaar €14.25
Ouder dan 12 jaar €45.90

Jeugdsportfonds kan uitkomst bieden!
Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds Gelderland bij te springen. Het Jeugdsportfonds Gelderland helpt kinderen van gezinnen die niet de financiële mogelijkheden hebben om lid te worden van een sportvereniging. Kinderen van 5 tot 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

Veel gestelde vragen die je op de site van Jeugdsportfonds Gelderland kunt teruglezen. Ook staan daar contactpersonen genoemd, die je verder kunnen helpen met je eventuele vragen.

Wijzigen lidmaatschap
Om goed contact te kunnen houden met de leden van ZV De Meer is het belangrijk dat de vereniging de juiste gegevens heeft. Wil je een wijziging doorgeven stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan één keer per jaar, per 1 september. Opzegging dient, uiterlijk vier weken voor de genoemde datum, per e-mail te gebeuren. Je moet je opzegging e-mailen naar de ledenadministratie. De incasso wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap automatisch stopgezet.

Contact ledenadministratie
Alle wijzigingen van en in ons ledenbestand worden bijgehouden door de ledenadministratie. Vragen, op- en/of aanmerkingen kan je e-mailen de ledenadministratie. Het e-mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@zvdemeer.nl