Over ons

Bestuur

Roland Reverda (Voorzitter)
73 jaar en vader van o.a. Robin en Martijn. Kennis gemaakt met waterpolo als dorpsgenoot van Nereus, toen spelen in de Zaan (tegen alle toppers Robben, Zian, Meeuwen enz.) en waar het halve dorp voor uitliep. Zonen in Culemborg laten zwemmen bij De Meer maar na de splitsing met ZC90, getracht met andere ouders te redden wat er te redden viel. Dit resulteerde in een bestuurschap van ca. 10 jaar met vele ups en ook wel wat downs, maar een mooie tijd. Sinds het voorjaar van 2016 tijdelijk terug op het oude nest in de rol als interim voorzitter.

Nico ten Wolde (Secretaris)
Nico ten Wolde, 68 jaar, al enige jaren gepensioneerd en vader van Eric en Monique. Eric is al vele jaren lid van de club, maar ook onze 4 kleinkinderen beoefenen de zwemsport. “Ik heb een financieel economische achtergrond en al vele bestuursfuncties bekleed. Tot afgelopen najaar was ik 10 jaar bestuurslid van TV ter Weijde. In het verre verleden ben ik kortstondig ook nog bestuurslid geweest bij ZV de Meer. Ik beschouw het als een uitdading om de vereniging in het nieuwe zwembad weer een gezond bestaan te geven”.

Mary van der Horst (Penningmeester)
Mary van der Horst-van Kampen, getrouwd met Bert en  moeder van 2 wedstrijdzwemmers Chantal en Richard. “Ik vind het heel belangrijk om betrokken te zijn bij de vereniging waar mijn kinderen zwemmen en om vrijwilligerswerk te doen, want zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Verschillende jaren heb ik op een administratie gewerkt, dus vandaar de keuze voor penningmeester”.

René Ansems (Sportzaken)
“Ik ben 48 jaar, getrouwd met Mariëlle en heb 2 kinderen, Stijn en Niels. Sinds 1977 ben ik lid van ZV de Meer en ik heb in totaal 34 jaar competitie waterpolo gespeeld. Een aantal jaar geleden ben ik gestopt als actieve speler, maar train nog wel bij de recreanten op vrijdagavond. Het stokje is inmiddels overgenomen door Stijn, die inmiddels bij de C-jeugd meespeelt, en ook Niels heeft veel plezier bij de zwemopleiding en volgt ook waterpolotrainingen”.

“Als lid ben ik altijd erg betrokken geweest bij de vereniging en heb ik de loop der jaren allerlei taken uitgevoerd. Hoewel mijn eigen sportieve carrière wel achter de rug is, wil ik me graag inzetten voor de ontwikkeling van ZV de Meer. In mijn functie als Bestuurslid Sportzaken ben ik daartoe actief instaat”.

Vacature (Beheerzaken)
Het bestuurslid Beheerzaken geeft vanuit het bestuur richting aan de betreffende 4 commissies, zorgt voor verbinding tussen commissies en bestuur en de commissies onderling. Tevens vertegenwoordigt dit bestuurslid de vereniging in het gebruikersplatform van zwembad De Waterlinie. Interesse in de ze functie? Mail ons dan via info@zvdemeer.nl

Sportzaken

Commissie Zwemopleiding
De Commissie Zwemopleiding bestaat uit alle trainers met opleidingsbevoegdheid. De Commissie Zwemopleiding valt onder het bestuurslid Sportzaken en houdt houden zich bezig met het geven van zwemonderwijs gedurende de opleidingsuren van ZV de Meer. De Commissie Zwemopleiding waarborgt de voortgang, kwaliteit en veiligheid van de zwemlessen tijdens de opleidingsuren.

Commissie Waterpolo
De Commissie Waterpolo bestaat uit Martijn Reverda en Eric ten Wolde. Zij houden zich bezig met waterpolo binnen ZV de Meer in de breedste zin van het woord. Zij sturen de waterpoloafdeling aan op zowel technisch als administratief gebied. Ze stellen (hoofd)trainers aan en bepalen de sportieve kaders. De administratieve taken met betrekking tot waterpolo wedstrijden worden uitgevoerd door het Waterpolo secretariaat bestaande uit Inge Groeneveld en Lindsey Hol. De Commissie Waterpolo valt onder het bestuurslid Sportzaken.

Commissie Wedstrijdzwemmen
De Commissie Wedstrijdzwemmen bestaat uit de hoofdtrainer, Christaan Sloof, trainers, Karel de Groot, Maikel v.d. Heuvel en Nadège van Meeteren en het wedstrijdsecretariaat, bestaande uit Arian v.d. Elst, Marianne Smidt en Erik Prins, en een afvaardiging van de Masters, Els Boonstra. De hoofdtrainer stuurt de wedstrijdzwemafdeling aan op technisch gebied en bepaalt de wedstrijden die gezwommen worden en de samenstelling van de wedstrijdploeg. Alle administratieve taken met betrekking tot zwemwedstrijden en de organisatie van de thuiswedstrijden worden uitgevoerd door zwemsecretariaat.

Beheerzaken

Commissie Communicatie, Werving en Sponsoring
Deze commissie heeft een breed aandachtsgebied. Taken van deze groep bestaan o.a. uit i) het planmatig werven van zowel nieuwe leden, ii) het onderhouden van communicatie uitingen zoals Facebook, website en MeerNieuws iii) het binnenhalen van sponsorgeld etc.

Commissie Gebouw en Middelen
Deze commissie is belast met alle technische zaken die het nieuwe zwembad met zich brengen, zoals het bedienen van de bodem, het nemen van watermonsters, het scorebord e.t.c. Zij dragen hierbij zorg voor het geven van instructies aan de leden die dergelijke taken gaan uitvoeren.

Commissie Activiteiten en Acties
Deze groep coördineert en organiseert alle extra activiteiten en alles wat daarbij hoort zoals diverse feesten, de grote club actie, de zwemvierdaagse etc.

Commissie Horeca
Deze groep maakt de planning voor de barbezetting, de opening, sluiting en schoonmaken van het zwembad tijdens wedstrijddagen en zorgt voor instructies ten aanzien van gebruik keukenapparatuur, kassa e.d.

Download hier de volledige organogram van Z.V. De Meer >>

Overige functies

Vertrouwenspersoon
Binnen ZV De Meer hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Christa Verploeg. Christa is een ervaren juriste en mediator en moeder van waterpoloënde zoon Tom en zwemmende dochter Nikki. Aan de vertrouwenspersoon kun je vragen stellen, dilemma’s voorleggen en/of vervelende ervaringen melden. Ook kun je daar terecht als je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. Zaken die in strijd zijn met waarden en normen in de sport.
Je kunt met de vertrouwenspersoon bespreken wat je dwars zit. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie wordt door de algemene ledenvergadering benoemd met een of meerdere reserveleden, die bij een ontstane tussentijdse vacature zitting neemt c.q. nemen in de kascommissie. Zij is verplicht tenminste 14 dagen voor de jaarvergadering over te gaan tot het verifiëren van de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. Zij waarmerkt een exemplaar van de rekening, bestemd voor het verenigingsarchief, en brengt verslag uit aan de jaarvergadering. Zij heeft ook het recht om tussentijdse controles uit voeren. Indien de commissie bij een onderzoek onregelmatigheden constateert, wordt hiervan binnen 3 dagen enkele door alle commissieleden ondertekend rapport uitgebracht aan het bestuur en zo spoedig mogelijk aan de algemene ledenvergadering, die deze aangelegenheid dan verder behandelt.

Ledenadministratie
Petra van Elteren- De Waard, moeder van waterpoloërs Maikel en Daan verzorgt de ledenadministratie. Dit behelst alles omtrent NAW gegevens van leden, in- en uitschrijven van leden en overige wijzigingen.

Commissie Vrijwilligers
Deze commissie zorgt ervoor, dat alle (vereiste) opleidingen, cursussen ed. in beeld worden gebracht op een juiste manier worden beheerd. Op deze wijze is het voor de overige commissies en betrokkenen in 1 oogopslag duidelijk is wie voor welke taak ingezet kan worden en of er voor bepaalde zaken nog vacatures zijn. Denk aan zaken:1) EHBO, 2) reddend zwemmen, 3) BHV, 4) bevoegdheden bodem, klapwand en watermonsters en 5) IVA voor een bardienst. Maar ook trainerdiploma’s, VOG en official diploma’s voor zowel waterpolo als ook wedstrijdzwemmen.

Foto’s voor en door de leden

Sta je er ook tussen?

Bekijk hier de foto’s die gemaakt zijn van ZV de Meer activiteiten. Via de link kom je in het fotoalbum van de fotograaf. Heb je leuke foto’s, stuur je link dan naar communicatie@zvdemeer.nl.