Zwem4daagse 2017 een groot succes!

Zwem4daagse 2017 een groot succes!
5 juli 2017 Nieke Winkel
Zwem4daagse 2017 een groot succes!
Dit jaar is voor het eerst in  samenwerking met ZV de Meer, ZC ’90 en Zwembad de Waterlinie de Zwem4daagse georganiseerd. Samen hebben zij er met elkaar voor gezorgd dat de zwem4daagse van 2017 een groot succes is geworden. Maar liefst 111 deelnemers hebben verschillende afstanden gezwommen van 250m, 500m, 750m, 1000m of 2000m. Allen hebben zij ontzettend hun best gedaan en kregen op de laatste zwemavond een oorkonde en een medaille uitgereikt.
Aan het eind van elke avond was er nog iets lekkers te nuttigen voor het harde zwemmen, deze werden gesponsord door:
Plus Giel Smits Culemborg, COOP Culemborg, Kwalitaria Chopinplein en  Albert Heijn Culemborg
Tenslotte is de zwem4daagse afgesloten met een grote disco, waarbij je met een volle stempelkaart gratis naar binnen kon.
Zien we jullie volgend jaar weer bij de zwem4daagse van 2018?
Organisatie zwem4daagse